เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 13 นาที
16 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2566
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณอริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์
TFAC e-Learning

จบการศึกษา ปริญญาโท และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็น CPA และ ที่ปรึกษาโครงการ DBD e-Filing, Audit Partner, Consultant และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่าง ๆ

การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูล ผ่านระบบ e-Filing

การรายงานข้อมูลทางการเงิน ในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing

วิทยากรหลักสูตร: คุณอริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

1,000

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,500

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูล ผ่านระบบ e-Filing
เวลา(นาที)
Introduction FREE 2:55  
Overview 6:28  
แนะนำเทคโนโลยี XBRL 6:58  
การทำงานของ XBRL โดยใช้ Taxonomy และตัวอย่าง Taxonomy ที่ใช้ในระบบ DBD e-Filing 14:08  
ใครใช้งาน XBRL บ้าง 3:14  
หลักการทำงานของ XBRL 4:49  
ประโยชน์และความท้าทายของการก้าวเข้าสู่การรายงานข้อมูลทางการเงินยุคดิจิทัล 10:58  
ตัวอย่างการใช้งานจริงของ XBRL ในต่างประเทศ 10:40  
ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินฯ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ 10:45  
สรุปกระบวนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing 7:29  
ความเป็นมาของ Taxonomy ของระบบรับงบการเงิน DBD e-Filing 9:31  
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 1 21:21  
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 2 21:45  
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 3 19:49  
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการกรอกข้อมูลงบการเงิน และแปลงเป็นไฟล์ XBRL 32:45  
การเชื่อมต่อข้อมูลงบการเงิน จากระบบ DBD e-Filing สู่กรมสรรพากร 10:04  
แบบทดสอบ หลักสูตรการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing  
การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล e-Filing_New.pdf