เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 1 นาที
4 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณ ราชิต ไชยรัตน์
TFAC e-Learning

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานสฟอร์เมชั่นส์ จำกัด (AccRevo)

Digital Accounting Transformation การพัฒนางานบัญชีในยุคดิจิทัล

-

วิทยากรหลักสูตร: คุณ ราชิต ไชยรัตน์

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 1:30 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 1:30 ชั่วโมง อื่นๆ 1:30 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

642

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

642

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 1.30 ชั่วโมง ด้านอื่น ๆ 1.30 ชั่วโมง

Part 1 44.06 นาที  
Part 2 1.02.08 นาที  
Part 3 32.49 นาที  
Part 4 42.42 นาที  
แบบทดสอบ หลักสูตร Digital Accounting Transformation การพัฒนางานบัญชีในยุคดิจิทัล  
final_TFAC_Digital Accounting Transformation_Full Version.pdf