เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 3 นาที
5 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2566
เกี่ยวกับผู้สอน
ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
TFAC e-Learning

  • อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อุปนายกคนที่หนึ่งและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทบทวนการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิม Refreshment Traditional Costing

หลักสูตรทบทวนการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิม (Refreshment Traditional Costing)

วิทยากรหลักสูตร: ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

900

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,200

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

Refreshment Traditional Costing
เวลา(นาที)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน 24:59  
ประเภทต้นทุน 43:27  
การบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต 34:52  
ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing System) 38:31  
ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นทุนช่วงการผลิต (๋Processing Costing) 41:56  
แบบทดสอบ หลักสูตรทบทวนการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิม Refreshment Traditional Costing  
Refreshment Traditional Costing - update.pdf