เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 7 นาที
10 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2566
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณสุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย
TFAC e-Learning

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง)

-

วิทยากรหลักสูตร: คุณสุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

900

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,200

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง)
เวลา(นาที)
Part 1 12:12  
Part 2 27:06  
Part 3 27:19  
Part 4 11:18  
Part 5 17:41  
Part 6 19:46  
Part 7 18:33  
Part 8 16:32  
Part 10 10:06  
Part 9 26:43  
แบบทดสอบ หลักสูตรการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง)  
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง)_26MAY23.pdf