เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 12 นาที
6 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2566
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
TFAC e-Learning

  • อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 1 - ต้นทุนงาน (Job Order Cost Accounting)

-

วิทยากรหลักสูตร: รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

900

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,200

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 1 - ต้นทุนงาน(Job Order Cost Accounting)
เวลา(นาที)
Part 1 Introduction 0:55  
Part 2 26:07  
Part 3 40:55  
Part 4 42:17  
Part 5 42:04  
Part 6 40:18  
แบบทดสอบ หลักสูตรการวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 1 - ต้นทุนงาน(Job Order Cost Accounting)  
1.ต้นทุนอุตสาหกรรม 1_ต้นทุนงาน_Handout.pdf
2.เอกสารเพิ่มเติม-ระบบบัญชีต้นทุนงาน.pdf
3.เอกสารเพิ่มเติม- เศษวัสดุ.pdf